Untitled 2

Lộ trình thực hiện kế hoạch thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

SBLAW giới thiệu lộ trình thực hiện kế hoạch thành lập công ty có vốn đầu tư nướcd ngoài (FIC) sẽ được thực hiện với các bước như sau:

  1. Chuẩn bị hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đầu tư: Chúng tôi sẽ thu thâp thông tin và tài liệu cần thiết từ Quý Khách hàng. Sau khi nhận được thông tin cần thiết từ Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ dịch tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt (nếu cần thiết) và chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật cũng như theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Hồ sơ đăng ký sẽ được gửi tới Quý Khách hàng để rà soát và cho ý kiến nếu cần sửa đổi, bổ sung những nội dung trong hồ sơ đăng ký. Sau khi cập nhật hồ sơ dựa trên ý kiến của Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ xin ý kiến sơ bộ của của cơ quan chức năng về hồ sơ đăng ký. Cuối cùng, chúng tôi sẽ gửi toàn bộ hồ sơ để Quý Khách hàng ký. Thời hạn để hoàn tất bước này dự kiến 10 ngày làm việc.
  2. Thủ tục cấp phép: Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, tài liệu đã được Khách hàng ký, chúng tôi sẽ nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền để tiến hành xin cấp giấy chứng nhận đầu tư. Sau 1,5 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, Quý Khách hàng sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong thời hạn 03 ngày làm việc tiếp theo, chúng tôi sẽ nộp hồ sơ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền để tiến hành đăng ký kinh doanh. Việc đăng ký kinh doanh sẽ được hoàn tất trong thời hạn 05 ngày làm việc tiếp theo.
  3. Thủ tục sau cấp phép: Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chúng tôi sẽ hoàn thành thủ tục sau cấp phép như đăng bố cáo thành lập FIC và đăng ký con dấu.

Thành lập công ty trung gian thanh toán tại Việt Nam:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

ngoai tệ

Thủ tục chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài

Câu hỏi: Công ty tôi đang muốn thực hiện hoạt động đầu tư ở Hàn …

Chat Zalo: 0904340664