Untitled 2

Công ty kinh doanh dịch vụ dịch vụ kiểm tra, lấy mẫu hàng hóa, dịch vụ đóng gói

Nhà đầu tư hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp Hồng Kong, chúng tôi có thể thành lập công ty kinh doanh dịch vụ dịch vụ kiểm tra, lấy mẫu hàng hóa, dịch vụ đóng gói?

Luật sư trả lời:

Đối với dịch vụ dịch vụ kiểm tra, lấy mẫu hàng hóa, dịch vụ đóng gói: Theo cam kết của Việt Nam gia nhập WTO, cho đến năm 2016, các hạn chế về vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực này đã được dỡ bỏ. Do vậy, Khách hàng có thể thành lập công ty 100% vốn nước ngoài trong lĩnh vực này.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

BCC

Cá nhân có được ký hợp đồng BCC với một tổ chức không?

Câu hỏi: Tôi đang có kế hoạch muốn ký kết hợp đồng hợp tác kinh …

Chat Zalo: 0904340664