Untitled 2

Nhà đầu tư nước ngoài có thể lập công ty kinh doanh đối với dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa?

Nhà đầu tư hỏi: Nhà đầu tư nước ngoài có thể lập công ty kinh doanh đối với dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa?

Luật sư trả lời: Đối với dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa được xếp là  CPC 748, lộ trình cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO, đối với dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa, kể từ ngày gia nhập WTO, Nhà đầu tư phải thành lập liên doanh trong đó tỷ lệ vốn nước ngoài không được vượt quá 51%. 7 năm sau khi gia nhập, không hạn chế.

Do vậy, đối với ngành nghề này, Nhà đầu tư sẽ không gặp nhiều khó khăn trong việc xin cấp phép đầu tư thành lập FIC 100% vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện. Chúng tôi cũng lưu ý rằng, dịch vụ này bao gồm dịch vụ quản lý thông tin liên quan đến vận chuyển và lưu kho hàng hóa trong suốt cả chuỗi Lo-gi-tics, vận tải hàng hóa bằng đường biển (không lập đội tàu).

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

ngoai tệ

Thủ tục chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài

Câu hỏi: Công ty tôi đang muốn thực hiện hoạt động đầu tư ở Hàn …

Chat Zalo: 0904340664