Untitled 2

Thành lập công ty FDI kinh doanh dịch vụ kho lạnh, Kho ngoại quan, cho thuê kho

Nhà đầu tư hỏi: Chúng tôi là công ty Nhật Bản, muốn thành lập công ty FDI kinh doanh dịch vụ kho lạnh, Kho ngoại quan, cho thuê kho tại Hà Nội, SBLAW có thể cung cấp thông tin về vấn đề này:

Trả lời: Quý công ty có thể thành lập công ty kinh doanh dịch vụ kho lạnh, Kho ngoại quan, cho thuê kho:

Các dịch vụ này có thể được xếp vào dịch vụ kho bãi (CPC 742). Theo lộ trình cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO, đối với dịch vụ kho bãi, kể từ ngày gia nhập WTO, Nhà đầu tư phải thành lập liên doanh trong đó tỷ lệ vốn nước ngoài không được vượt quá 51%. 7 năm sau khi gia nhập, không hạn chế.

Do vậy, đối với ngành nghề này, Nhà đầu tư sẽ không gặp nhiều khó khăn trong việc xin cấp phép đầu tư thành lập FIC 100% vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện. Tuy nhiên, để phục vụ cho việc xin phép thành lập, Quý Khách hàng phải có thông tin cụ thể và đầy đủ về địa điểm dự kiến xây dựng kho tại Hà Nội.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

BCC

Cá nhân có được ký hợp đồng BCC với một tổ chức không?

Câu hỏi: Tôi đang có kế hoạch muốn ký kết hợp đồng hợp tác kinh …

Chat Zalo: 0904340664