Untitled 2
Dịch vụ xuất khẩu phần mềm được luật quy định như thế nào?

Luật doanh nghiệp 2014 bảo vệ cổ đông, nhóm cổ đông “nhỏ” như thế nào?

Doanh nghiệp hỏi: Luật doanh nghiệp 2014 bảo vệ cổ đông, nhóm cổ đông “nhỏ” như thế nào?

 Luật sư trả lời:  Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 1% số cổ phần phổ thông liên tục trong thời hạn 06 tháng có quyền tự mình hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong các trường hợp cụ thể ( Điều 161)

 

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Cổ đông có được làm hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với chính công ty mình hay không ?

Câu hỏi: Cổ đông có được làm hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với chính …

Chat Zalo: 0904340664