Untitled 2
quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo
quy định về hoạt động quảng cáo

Luật Quảng cáo năm 2012

Luật Quảng cáo 2012 quy định về hoạt động quảng cáo; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo; quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo.  Các thông tin cổ động, tuyên truyền chính trị không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này.

Luật Quảng cáo 2012 bao gồm 5 chương và 43 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013, thay thế Pháp lệnh quảng cáo số 39/2001/PL-UBTVQH10 ngày 16 tháng 11 năm 2001.

Để download Luật Quảng cáo 2012 , Quý khách có thể truy cập theo đường link sau:

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Tiêu chuẩn diện tích chỗ làm việc của cán bộ, công chức

Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2017/NĐ-CP về quy định tiêu chuẩn, định mức sử …

Chat Zalo: 0904340664