Untitled 2
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ 2013

Luật khoa học và công nghệ năm 2013

Luật Khoa học và công nghệ 2013 quy định về tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ; việc tổ chức thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ, biện pháp bảo  đảm phát triển khoa học và công nghệ, quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ.

Luật Khoa học và công nghệ bao gồm 11 chương và 81 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, thay thế Luật Khoa học và công nghệ số 21/2000/QH10.

Để download Luật Khoa học và công nghệ 2013 , Quý khách có thể truy cập theo đường link sau:

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Tiêu chuẩn diện tích chỗ làm việc của cán bộ, công chức

Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2017/NĐ-CP về quy định tiêu chuẩn, định mức sử …

Chat Zalo: 0904340664