Untitled 2

Luật sư tư vấn về việc chuyển giao công nghệ

Chuyển giao quyền sở hữu công nghệ là việc chủ sở hữu công nghệ chuyển giao toàn bộ quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt công nghệ cho tổ chức, cá nhân khác.

Trường hợp công nghệ là đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp thì việc chuyển giao quyền sở hữu công nghệ phải được thực hiện cùng với việc chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm, S&B Law đã tiến hành tư vấn chuyển giao công nghệ cho rất nhiều các đối tác tại Việt Nam và nước ngoài. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

– Tư vấn trong việc thương lượng, soạn thảo và tiến hành thủ tục ghi nhận các hợp đồng chuyển giao công nghệ liên quan tới các đối tượng sở hữu trí tuệ như: sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, quyền tác giả và quyền liên quan.

– Đại diện cho khách hàng thực hiện các thủ tục đăng ký, phê duyệt các hợp đồng chuyển giao công ghệ các đối tượng sở hữu trí tuệ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Việt Nam – Nhật Bản: Chia sẻ kinh nghiệm thương mại hóa sáng chế, công nghệ

Ngày 03/10/2017, tại Hà Nội, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) phối hợp với Cơ …

Chat Zalo: 0904340664