Untitled 2

Luật sư tư vấn franchise

Nhượng quyền thương mại (franchise) là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau đây:

Việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền;

Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh.

Hiện tại, Franchise đang nở rộ tại Việt Nam với hàng loạt thương hiệu lớn xuất hiện như KFC, Cofee Bean, McDonard..

S&B Law tự hào là hãng luật đã tư vấn và thực hiện nhiều giao dịch nhượng quyền thành công, dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

– Tư vấn về chính sách và pháp luật của Việt nam, những ưu đãi tài chính và điều kiện áp dụng đối với giao dịch nhượng quyền thương mại tại Việt nam; nghiên cứu và đề xuất phương án để thực hiện có hiệu quả các giao dịch này;

– Tư vấn và giúp khách hàng xây dựng chiến lược nhượng quyền và phát triển các quyền thương mại và khai thác công nghệ tại Việt nam, cũng như giúp khách hàng quản lý thực hiện chiến lược đó.

Soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương mại và các tài liệu liên quan, bao gồm cả các hợp đồng và tài liệu liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ;

– Kiểm tra và tư vấn về nội dung các tài liệu do khách hàng cung cấp;

– Đại diện cho khách hàng đàm phán về hợp đồng và các giao dịch liên quan đến nhượng quyền thương mại.

– Đại diện cho khách hàng thực hiện các thủ tục đăng ký, phê duyệt các hợp đồng franchise tại cơ quan nhà nước có thẩm

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Việt Nam – Nhật Bản: Chia sẻ kinh nghiệm thương mại hóa sáng chế, công nghệ

Ngày 03/10/2017, tại Hà Nội, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) phối hợp với Cơ …

Chat Zalo: 0904340664