Luật sư tư vấn đăng ký nhãn hiệu

0
11
Luật sư tư vấn đăng kí nhãn hiệu

Việc đăng ký nhãn hiệu đòi hỏi phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, vì vậy, khi người nộp đơn tiến hành đăng ký, cần tiến hành tham vấn ý kiến của Luật sư tư vấn đăng ký nhãn hiệu.

SBLaw gồm tập hợp các luật sư tư vấn đăng ký nhãn hiệu có uy tín, chuyên nghiệp sẽ thực hiện các công việc theo ủy quyền, thay mặt chủ đơn tiến hành giao dịch với Cục sở hữu trí tuệ:

 I . CÁC CÔNG VIỆC ĐƯỢC ỦY QUYỀN

  •  Tư vấn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam trước khi nộp đơn;
  • Soạn thảo tất cả các biểu mẫu liên quan đến thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam để KHÁCH HÀNG ký;
  • Chuẩn bị hồ sơ đăng ký và thực hiện việc đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam;
  • Theo dõi Đơn đã nộp và báo cáo định kỳ cho KHÁCH HÀNG về tình trạng của Đơn (tương ứng với từng giai đoạn thẩm định Đơn tại Việt Nam);
  • Thông báo, tư vấn và xử lý các thiếu sót/từ chối của Cục Sở hữu trí tuệ (nếu có) trong quá trình theo dõi đơn;
  • Nhận Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và bàn giao cho KHÁCH HÀNG khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (Nếu đơn được cấp Giấy chứng nhận);
  • Tư vấn việc sử dụng nhãn hiệu sau khi đã được bảo hộ;
  • Cập nhật ngày hiệu lực của GCN đăng ký nhãn hiệu vào hệ thống dữ liệu của S&B và sẽ nhắc nhở KHÁCH HÀNG gia hạn GCN đúng thời hạn.

II. THÔNG TIN/TÀI LIỆU YÊU CẦU:

–    Tên và địa chỉ của chủ sở hữu nhãn hiệu (nếu đăng ký dưới tên Công ty thì tên/địa chỉ của  Công ty phải trùng khớp với Giấy đăng ký kinh doanh)

–     Giấy ủy quyền (theo mẫu của SBLaw), có ký tên Người đại diện và đóng dấu Công ty;

–     Mẫu nhãn hiệu xin đăng ký (bản mềm) (nếu là nhãn hiệu màu sắc hoặc chứa logo);