Untitled 2
quy định mới về hóa đơn

Quy định mới về hóa đơn

Bộ tài chính vừa ban hành Thông tư 39/2014 TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010NĐ-CP, Nghị định 04/2014 NĐ-CP nhằm quản lý chặt hơn việc doanh nghiệp được tự in hóa đơn, đặt in hoá đơn và mở rộng đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế.

Thông tư ra đời cho phép doanh nghiệp được tự in hóa đơn, đặt in hóa đơn để sử dụng, giúp cho các doanh nghiệp thuận lợi và chủ động hơn trong kinh doanh.

Thông tư 39/2014TT-BTC đã đưa ra những quy định mới về hóa đơn, cụ thể như sau:

Thứ nhất: Cá nhân không được tạo hóa đơn GTGT.

Theo quy định tại khoản 2, Điều 3 của Thông tư này đã nêu rõ hóa đơn GTGT là loại hóa đơn dành cho các tổ chức khai, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (bỏ đối tượng cá nhân ra).

Chính vì vậy, đối tượng được tạo hóa đơn GTGT theo quy định tại chương II thông tư này đã được bỏ phần hộ, cá nhân kinh doanh ra.Khi cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu sử dụng hóa đơn thì có thể sử dụng hóa đơn bán hàng do Cục Thuế bán (thủ tục mua theo Điều 12) hoặc đặt in.

Thứ hai: Bỏ loại hóa đơn xuất khẩu.

Theo quy định tại Điều 3, doanh nghiệp khi xuất khẩu sẽ sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng tùy trường hợp:

– DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:  sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng
– DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp: sử dụng hóa đơn bán hàng
– DN trong khu phi thuế quan: sử dụng hóa đơn bán hàng (trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan”)

Các DN chưa sử dụng hết các số hóa đơn xuất khẩu đã đặt in và thực hiện thông báo phát hành mà muốn tiếp tục sử dụng thì đăng ký số lượng hóa đơn xuất khẩu còn tồn và gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 31/7/2014.

Quy định này đã tạo điều kiện cho các DN sử dụng hết số hóa đơn xuất khẩu đã đặt in, tránh lãng phí cho DN.

Thứ ba: Doanh nghiệp phải có vốn điều lệ 15 tỷ đồng mới được tự in hóa đơn.

Điều 6, Thông tư 39/2014TT-BTC quy định về điều kiện tự in hóa đơn của DN như sau: “Doanh nghiệp, Ngân hàng có mức vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng trở lên tính theo số vốn đã thực góp đến thời điểm thông báo phát hành hóa đơn”.

Quy định trường hợp DN thành lập sau ngày 01/6/2014 có vốn điều lệ dưới 15 tỷ muốn tự in hóa đơn thì phải có thực hiện đầu tư mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên ghi trên hóa đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị tại thời điểm thông báo phát hành hóa đơn.

Đặc biệt, Thông tư 39/2014/TT-BTC có một số sửa đổi, bổ sung nhằm phòng chống nạn gian lận trong việc đặt in hóa đơn. Đó là việc đã quy định rõ hơn các đối tượng được đặt in hóa đơn.

Thứ tư, Về trách nhiệm báo cáo của tổ chức cung ứng phần mềm tự in hóa đơn

DN phải báo cáo về việc cung ứng phần mềm tự in hoá đơn phải được lập và gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo Quý.

Thứ năm: Không phải gạch chéo với hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in bằng máy tính. Đây là quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 16 Thông tư 39/2014TT-BTC.

Thứ sáu: Cho phép viết tắt trên hóa đơn.

Thông tư đã chính thức quy định về việc cho phép viết tắt trên hóa đơn( cụ thể là Điểm b, Khoản 2, Điều 16)

Thứ bảy: Quy định mới về báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Trường hợp không sử dụng hóa đơn vẫn phải báo cáo hàng Quý (ghi số lượng hóa đơn sử dụng = 0)

Thông tư 39/2014TT-BTC có hiệu lực từ ngày 1/7/2014, thay thế thông tư 64/2013TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010TT-BTC

Các bạn có thể dowload văn bản chính thức theo đường link sau Thông tư 39-2014-TT-BTC quy định mới về hóa đơn

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

núi

Pháp luật Việt Nam quy định về chống chuyển giá như thế nào?

Để thu hút được lượng vốn của nhà đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt …

Chat Zalo: 0904340664