Untitled 2

Luật sư tư vấn về luật chứng khoán

Tư vấn chứng khoán là một trong các lĩnh vực tư vấn thế mạnh của chúng tôi.

Với đội ngũ luật sư và chuyên gia tư vấn am hiểu về Luật chứng khoán và thị trường chứng khoán Việt Nam, chúng tôi có khả năng cung cấp cho khách hàng các dịch vụ sau đây:

Tư vấn và tiến hành thủ tục pháp lý để thành lập Công ty chứng khoán, Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, Công ty đầu tư chứng khoán phù hợp với Luật Chứng khoán Việt Nam.

Tư vấn và hỗ trợ Doanh nghiệp đăng ký Công ty đại chúng theo quy định của pháp luật.

Tư vấn cổ phần hóa Doanh nghiệp.

Tư vấn phát hành cổ phiếu, trái phiếu và các loại chứng khoán khác.

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các Doanh nghiệp, các Công ty chứng khoán, Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, Công ty đầu tư chứng khoán trong quá trình hoạt động.

Tư vấn và hỗ trợ giải quyết mọi tranh chấp liên quan đến chứng khoán.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

mở chi nhanh công ty

Thủ tục mở chi nhánh của công ty đấu giá

Luật sư tư vấn của công ty luật TNHH SB Law sau đây xin được …

Chat Zalo: 0904340664