Untitled 2
cong-ty-co-von-nha-nuoc

Một số lưu ý khi tham gia góp vốn của công ty có vốn nhà nước.

Câu hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp nhà nước muốn góp vốn bằng quyền sử dụng đất (đất được giao có mục đích là trông cây cao su) lập liên doanh với công ty tư nhân để tiến hành chăn nuôi, SBLAW có thể đưa ra một số lưu ý khi liên doanh?

Trả lời: Có một số lưu ý mà doanh nghiệp phải quan tâm như sau:

– Quý Công ty là công ty 100% vốn nhà nước. Do vậy, trước khi sử dụng tài sản để liên doanh liên kết với các đơn vị khác, công ty phải xin chấp thuận của đơn vị chủ quản, phê duyệt phương án liên doanh liên kết thực hiện dự án.

– Tài sản góp vốn vào dự án là quyền sử dụng đất – Tài sản hữu hình. Trong trường hợp này, công ty và doanh nghiệp lien kết phải tiến hành định giá tài sản góp vốn. Kết quả định giá tài sản góp vốn trong trường hợp này phải được sự phê duyệt của đơn vị chủ quản Công ty.

– Mục đích sử dụng của lô đất dự kiến làm tài sản góp vốn hiện thời đang là để trồng cao su. Sau khi góp vốn, sẽ sử dụng cho mục đích chăn nuôi. Do vậy, để sử dụng vào mục đích góp vốn cho dự án mới, đất phải được chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho phù hợp với nội dung dự án mới. Chúng tôi cũng lưu ý rằng, trong trường hợp diện tích cần chuyển đổi mục đích sử dụng từ 1,000ha trở lên và rừng cao su nêu trên được xếp vào loại rừng sản xuất thì dự án đầu tư sẽ phải được sự chấp thuận chủ trương của Quốc hội.

– Sau khi đã hoàn tất được toàn bộ các công việc nêu trên, hai bên Công ty và đối tác có thể tiến hành thành lập công ty để thực hiện dự án hợp tác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

CÁC ƯU ĐÃI VỀ ĐẦU TƯ THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Câu hỏi: Các ưu đãi dành cho các nhà đầu tư theo pháp luật Việt Nam …

Chat Zalo: 0904340664