Untitled 2

Nghị định 71/2016/NĐ-CP quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của tòa án

Nghị định 71/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01 tháng 07 năm 2016 quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của tòa án đã chính thức được ban hành.

Nghị định 71/2016/NĐ-CP gồm 5 chương, 37 điều. Nội dung chính của Nghị định bao gồm:

Chương I. Quy định chung: quy định nguyên tắc thực hiện trình tự, thủ tục và xử lý trách nhiệm trong thi hành án hành chính; quyền và nghĩa vụ của người được thi hành án; quyền và nghĩa vụ của người phải thi hành án…

Chương II. Thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính: quy định về thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính đối với từng trường hợp cụ thể

Chương III. Xử lý trách nhiệm trong thi hành án hành chính: cán bộ, công chức có hành vi vi phạm pháp luật về thi hành án hành chính thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật theo 6 hình thức gồm: Khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc.

Chương IV. Nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức trong thi hành án hành chính

Chương V. Điều khoản thi hành

Download Nghị định 71/2016/NĐ-CP tại đây: 71_2016_ND-CP_316446

Xem thêm Ngăn chặn hành vi vi phạm sáng chế và kiểu dáng công nghiệp:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Bộ Luật tố tụng hình sự 2015

Bộ Luật tố tụng hình sự 2015 được Quốc hội kí thông qua ngày 27 …

Chat Zalo: 0904340664