Untitled 2
Thừa kế

Nghị định 80/2016/NĐ-CP về thanh toán không sử dụng tiền mặt

Nghị định 80/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01 tháng 7 năm 2016 Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 22 năm 2012 của Chính phủ về thanh toán không sử dụng tiền mặt đã được ban hành.

Nghị định 80/2016/NĐ-CP đã sửa đổi một số quy định trong Nghị định số 101/2012/NĐ-CP, theo đó ngoài các hành vi bị cấm như: Cung cấp thông tin không trung thực trong quá trình cung ứng và sử dụng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán; mở hoặc duy trì tài khoản thanh toán nặc danh, mạo danh thì hành vi phát hành, cung ứng và sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp cũng bị cấm.

Nghị định cũng sửa đổi quy định về việc mở tài khoản thanh toán cho cá nhân và tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và một số quy định khác.

Download Nghị định 80/2016/NĐ-CP tại đây: nghi_dinh_80_2016

Xem thêm Tính pháp lý về đồng tiền ảo:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Nguyên tắc thực hiện khuyến mãi - internet

Nguyên tắc thực hiện khuyến mãi

Câu hỏi: Tôi là Hương. Quý công ty cho tôi hỏi, pháp luật quy định …

Chat Zalo: 0904340664