Untitled 2
Giải chấp nhà ở trước khi bán

Thông tư 15/2016/TT-BXD Hướng dẫn về cấp phép xây dựng

Thông tư 15/2016/TT-BXD Hướng dẫn về cấp phép xây dựng được ban hành ngày 30 tháng 06 năm 2016 quy định chi tiết về việc cấp phép xây dựng, các thủ tục liên quan đến giấy phép xây dựng.

Thông tư 15/2016/TT-BXD gồm 3 chương, 18 điều. Thông tư được ban hành nhằm hướng dẫn cụ thể những trường hợp cần cấp giấy phép xây dựng đối với việc xây dựng mới hoặc đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo. Tùy từng trường hợp, giấy phép xây dựng được cấp sẽ có nội dung khác nhau nhằm đảm bảo an toàn và các thông số kĩ thuật phù hợp với sự quản lý của nhà nước trong lĩnh vực xây dựng.

Thông tư 15/2016/TT-BXD dự kiến sẽ có hiệu lực vào ngày 15 tháng 8 năm 2016, thay thế thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012.

Download Thông tư 15/2016/TT-BXD Hướng dẫn về cấp phép xây dựng tại đây: BXD_15-2016-TT-BXD_30062016.signed

Xem thêm Xây dựng và bất động sản:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Thực trạng xây dựng sai phép ở Hà Nội

Luật sư Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch Công ty Luật TNHH SB LAW đã …

Chat Zalo: 0904340664