Untitled 2
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ 2013

Nghị định số 08/2014/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 11, 12, 15, 30, 32, 41, 43, 46 và một số vấn đề cần thiết khác của Luật khoa học và công nghệ 2013 liên quan đến thành lập tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ; đánh giá độc lập tổ chức khoa học và công nghệ; trình tự, thủ tục xác định, phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt; hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ, tổ chức, chuyên gia tư vấn độc lập; kiểm tra, đánh giá trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước; phát triển thị trường khoa học và công nghệ.

Nghị định này bao gồm 6 chương và 50 điều, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 03 năm 2014, thay thế Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002, Nghị định số 201/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2004, điều 13, 14, 15, 24, 25, 26, 27, 28, và 29 của Nghị định số 80/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2010, điều 8 Nghị định số 119/199/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 1999 và điều 12 Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 06 năm 2010.

Để download Nghị định số 08/2014/NĐ-CP, Quý khách có thể truy cập theo đường link sau

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Tiêu chuẩn diện tích chỗ làm việc của cán bộ, công chức

Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2017/NĐ-CP về quy định tiêu chuẩn, định mức sử …

Chat Zalo: 0904340664