Untitled 2
Nghị định số 11/2014/NĐ-CP về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ

Nghị định số 11/2014/NĐ-CP về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ

Nghị định này quy định về hoạt động thông tin khoa hoc và công nghệ, bao gồm: Nội dung hoạt động, hạ tầng thông tin và Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ, các biện pháp bảo đảm phát triển, tổ chức và quản lý nhà nước về hoạt động khoa học và công nghệ.

Nghị định này bao gồm 6 chương và 38 điều, sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 15 tháng 04 năm 2014, thay thế Nghị định số 159/2004/NĐ-CP ngày 31 tháng 08 năm 2004 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ.

Để download Nghị định số 11/2014/NĐ-CP, Quý khách có thể truy cập theo đường link sau

 

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Tiêu chuẩn diện tích chỗ làm việc của cán bộ, công chức

Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2017/NĐ-CP về quy định tiêu chuẩn, định mức sử …

Chat Zalo: 0904340664