Untitled 2
Thông tư số 04/2014/TT-NHNN

Thông tư số 04/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thông tư này quy định việc thu thập báo cáo thống kê từ Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam để đáp ứng việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đối với các báo cáo khác không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này, Công ty Quản lý tài sản thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và các văn bản pháp  luật có liên quan.

Thông tư bao gồm 2 chương và 18 điều, chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 06 năm 2014.

Để download Thông tư số 04/2014/TT-NHNN, Quý khách có thể truy cập theo đường link sau

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Tiêu chuẩn diện tích chỗ làm việc của cán bộ, công chức

Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2017/NĐ-CP về quy định tiêu chuẩn, định mức sử …

Chat Zalo: 0904340664