Untitled 2
Thay đổi địa chỉ hoạt động chi nhánh công ty nước ngoài
Thay đổi địa chỉ hoạt động chi nhánh công ty nước ngoài

Nghị định số 37/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến đầu tư

Nghị định này quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về một số hoạt động xúc tiến thương mại, bao gồm khuyến mại; quảng cáo thương mại; hội chợ, triển lãm thương mại.

Nghị định này bao gồm 6 chương và 43 điều, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo, thay thế Nghị định số 32/1999/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 1999 về khuyến mại, quảng cáo thương mại và hội chợ, triển lãm thương mại.

Để download Nghị định số 37/2006/NĐ-CP, Quý khách có thể truy cập theo đường link sau

 

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Không cho phép dân cư sinh sống trong khu công nghiệp

Ngày 22/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản …

Chat Zalo: 0904340664