Untitled 2
giao dịch điện tử trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại , điện tử

Luật Giao dịch điện tử 2005

Luật Giao dịch điện tử 2005 về giao dịch điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; trong lĩnh vực dân sự, kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực khác do pháp luật quy định. Các quy định của Luật này không áp dụng đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các bất động sản khác, văn bản về thừa kế, giấy đăng ký kết hôn, quyết định ly hôn, giấy khai sinh, giấy khai tử, hối phiếu và các giấy tờ có giá khác.

Luật Giao dịch điện tử bao gồm 8 chương và 54 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 03 năm 2006.

Để download Luật Giao dịch điện tử 2005, Quý khách có thể đăng ký truy cập theo đường link sau

 

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Tiêu chuẩn diện tích chỗ làm việc của cán bộ, công chức

Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2017/NĐ-CP về quy định tiêu chuẩn, định mức sử …

Chat Zalo: 0904340664