Untitled 2

Tư vấn luật cho công ty

Trong trường hợp doanh nghiệp muốn được một công ty luật tư vấn thường xuyên cho hoạt động kinh doanh của mình, S&B Law sẽ hỗ trợ dịch vụ nêu trên:

1. Phạm vi dịch vụ:

Phạm vi dịch vụ của S&B LAW bao gồm các công việc sau đây:

(i) Tư vấn cho Quý Công ty về mặt pháp lý đối với mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của một doanh nghiệp, bao gồm nhưng không giới hạn ở: lao động, ngành nghề kinh doanh, thuế, luật doanh nghiệp, luật đầu tư, các chính sách của nhà nước liên quan đến hoạt động chủ đạo của Quý Công ty, …

(ii)  Hỗ trợ Quý Công ty tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến theo yêu cầu cụ thể từ Quý Công ty trong từng trường hợp cụ thể.

2. Phương thức thực hiện:

Phạm vi dịch vụ nêu trên có thể được thực hiện bởi một hoặc một số phương thức sau đây:

(i)  Gặp mặt trực tiếp giữa luật sư của S&B Law với người đại diện của Quý Công ty.

(ii) Trao đổi qua thư điện tử, điện thoại, văn bản.

Nhân sự đầu mối của Quý Công ty:Ông/Bà: ____________Chức vụ: _____________Điện thoại: ______________Email: _____________ Nhân sự đầu mối của S&B LAW:Bà: Nguyễn Thị ThuChức vụ: Giám đốc điều hànhĐiện thoại:Email:

3.Trình tự thực hiện:

(i)  Bước 1: Quý Công ty phát sinh nhu cầu cần được tư vấn. Các Phòng/Ban liên quan đến nhu cầu tư vấn gửi yêu cầu tư vấn cho Nhân sự đầu mối của Quý Công ty để Nhân sự đầu mối của Quý Công ty gửi yêu cầu tư vấn cho S&B LAW. Nhân sự đầu mối của Quý Công ty có thể gửi email giới thiệu về một nhân sự cụ thể sẽ làm việc trực tiếp với S&B LAW, trong trường hợp này, nhân sự thuộc Phòng/Ban có yêu cầu cần được tư vấn sẽ liên hệ trực tiếp với S&B LAW để được cung cấp dịch vụ tư vấn.

(ii) Bước 2: S&B LAW tiếp nhận yêu cầu tư vấn. Yêu cầu tư vấn của Quý Công ty được gửi trực tiếp đến Nhân sự đầu mối của S&B LAW. Nhân sự đầu mối của S&B LAW sẽ gửi email thông báo cho Quý Công ty về số giờ ước tính cần thiết để thực hiện yêu cầu tư vấn của Quý Công ty. Trong quá trình thực hiện, S&B LAW có thể điều chỉnh số giờ phù hợp và cần thiết để đảm bảo cho việc tư vấn đạt hiệu quả tối đa. Trong trường hợp này, Nhân sự đầu mối của S&B Law sẽ thông báo lại với Quý Công ty về số giờ đã được tính toán lại. Trong mọi trường hợp, S&B LAW sẽ chỉ thực hiện công việc sau khi đã nhận được xác nhận đồng ý từ phía Quý Công ty đối với số giờ dịch vụ được S&B LAW ước tính.

Nhân sự đầu mối của S&B LAW, tùy thuộc vào yêu cầu tư vấn của Quý Công ty sẽ chỉ định luật sư phù hợp để thực hiện việc tư vấn cho Quý Công ty. Nhân sư đầu mối của S&B LAW sẽ gửi email để giới thiệu Luật sư tư vấn cho Quý Công ty trong từng trường hợp cụ thể.

(iii)   Bước 3: Nhân sự đầu mối của Quý Công ty/hoặc nhân sự được Nhân sự đầu mối của Quý Công ty chỉ định gửi email xác nhận đồng ý với thông báo về số giờ dịch vụ ước tính của S&B LAW.

(iv)  Bước 4: S&B LAW thực hiện công việc và gửi kết quả cho Quý Công ty.

S&B LAW trong trường hợp này được hiểu là Nhân sự đầu mối của S&B LAW hoặc Luật sư được Nhân sự đầu mối của S&B LAW chỉ định.

Quý Công ty được hiểu là Nhân sự đầu mối của Quý Công ty hoặc nhân sự được Nhân sự đầu mối của Quý Công ty chỉ định.         

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

camera hành trình cho phương tiện giao thông

Quy định về lắp camera hành trình cho xe tải.

Câu hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp logistic, chúng tôi có câu hỏi gửi luật …

Chat Zalo: 0904340664