Untitled 2
doanh nghiệp không được thanh toán bằng tiền mặt

Giao dịch tài chính nào doanh nghiệp không được thanh toán bằng tiền mặt?

Doanh nghiệp không được thanh toán bằng tiền mặt trong trong các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp; và cũng không được sử dụng tiền mặt khi vay và cho vay lẫn nhau nếu không phải là tổ chức tín dụng.

Và chỉ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện giải ngân vốn cho vay đối với khách hàng bằng tiền mặt theo quy định của Ngân hàng nhà nước.

Đây là hai trong những điểm đáng chú ý tại  Nghị định số 222/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thanh toán bằng tiền mặt và quản lý nhà nước về thanh toán bằng tiền mặt trong một số giao dịch thanh toán trên lãnh thổ Việt Nam, chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 03 năm 2014, thay thế Nghị định số 161/2006/NĐ-CP quy định về thanh toán tiền mặt.

Theo đó, trong hoạt động giao dịch chứng khoán, tổ chức cá nhân không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch chứng khoán trên Sở Giao dịch chứng khoán cũng như trong các giao dịch chứng khoán đã đăng ký, lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch chứng khoán.

Trong hoạt động giao dịch tài chính của doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng cũng không được sử dụng tiền mặt khi vay và cho vay lẫn nhau. Tuy nhiên, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thỏa thuận với khách hàng về kế hoạch rút tiền mặt và việc khách hàng thông báo trước khi rút tiền mặt với số lượng lớn. Và các đơn vị giao dịch với Kho bạc nhà nước có nhu cầu rút tiền mặt tại Kho bạc Nhà nước thực hiện việc đăng ký theo quy định của Bộ Tài chính.

Điểm đặc biệt trong Nghị định này các tổ chức sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và vốn nhà nước đều không được thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch trừ trường hợp được phép thanh toán bằng tiền mặt theo quy định của Bộ tài chính và Ngân hàng Nhà nước.

Quý khách có thể download Nghị định 222/2013/NĐ-CP theo đường link sau

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Không cho phép dân cư sinh sống trong khu công nghiệp

Ngày 22/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản …

Chat Zalo: 0904340664