Untitled 2
Nghị định số 99/2013/NĐ-CP
quy định về xử phạt trong sở hữu công nghiệp

Nghị định số 99/2013/NĐ-CP về sở hữu công nghiệp

Để hoàn thiện các quy định xử phạt về  sở hữu công nghiệp, ngày 29 tháng 8 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 99/2013/NĐ-CP. Nghị định quy định về các hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả; thủ tục nộp đơn yêu cầu xử lý vi phạm; thẩm quyền, thủ tục giải quyết đơn yêu cầu xử lý vi phạm; thẩm quyền xử phạt và thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

Nghị định bao gồm 5 chương và 35 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 10 năm 2013, thay thế Nghị định số 97/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Để download Nghị định số 99/2013/NĐ-CP, Quý khách có thể truy cập theo đường link sau

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Tiêu chuẩn diện tích chỗ làm việc của cán bộ, công chức

Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2017/NĐ-CP về quy định tiêu chuẩn, định mức sử …

Chat Zalo: 0904340664