Untitled 2

Nghị Quyết 01/2014 hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật trọng tài thương mại.

Ngày 20/03/2014, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Trọng tài thương mại năm 2010.

Đây là một Nghị Quyết rất quan trọng nhằm triển khai Luật trọng tài thương mại năm 2010.

Phải mất gần 3 năm Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao mới ban hành được Nghị Quyết này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 2/7/2014.

 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Trọng tài thương mại quy định cụ thể chi tiết về một số nội dung còn chưa rõ hoặc còn có nhiều cách hiểu khác nhau của Luật Trọng tài thương mại.

 Nội dung của Nghị quyết như sau:

 – Xác định thẩm quyền giải quyết tranh chấp giữa Trọng tài và Toà án theo quy định của Luật TTTM (Điều 2); Xác định thẩm quyền của Tòa án đối với hoạt động trọng tài (Điều 5);

 – Thỏa thuận trọng tài vô hiệu (Điều 3); thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được (Điều 4);

 – Về một số nội dung liên quan đến thỏa thuận trọng tài (giải thích thỏa thuận trọng tài, gộp nhiều quan hệ tranh chấp trong cùng vụ kiện để giải quyết…)

 -Nghị quyết cũng nêu ra các vấn đề khác như (Điều 7); Khiếu nại và giải quyết khiếu nại quyết định của Hội đồng trọng tài về việc không có thỏa thuận trọng tài, thỏa thuận trọng tài vô hiệu, thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được, thẩm quyền của Hội đồng trọng tài (Điều 10);

 – Quy định về mất quyền phản đối (Điều 6);

 – Quy định về việc thành lập Hội đồng trọng tài vụ việc (Điều 8); Thay đổi Trọng tài viên trọng tài vụ việc (Điều 9); Yêu cầu Tòa án thu thập chứng cứ, triệu tập người làm chứng (Điều 11); Thẩm quyền, trình tự, thủ tục của Tòa án áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời (Điều 12); Đăng ký phán quyết trọng tài vụ việc (Điều 13);

 – Căn cứ hủy phán quyết trọng tài (Điều 14); Tòa án xét đơn yêu cầu huỷ phán quyết trọng tài (Điều 15);

–  Nghị quyết cũng Ban hành 08 mẫu văn bản tố tụng (Điều 17); Hiệu lực thi hành quy định tại khoản 3 Điều 81 Luật TTTM (Điều 18);hiệu lực thi hành của Nghị quyết (Điều 19). Lệ phí Tòa án liên quan đến Trọng tài (Điều 16);

 Các bạn có thể tải Nghị Quyết tại đây: 01_2014_NQ-HDTP_234283

Xem thêm: Luật sư tại trọng tài thương mại

Xem thêm: Luật sư tại trọng tài quốc tế

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

LUẬT SƯ SBLAW THAM DỰ PHIÊN HỌP GIẢI QUYẾT TẠI TRUNG TÂM TRỌNG TÀI QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIAC).

Luật sư Nguyễn Tiến Hoà, luật sư thành viên SBLAW đã tham dự phiên họp …

Chat Zalo: 0904340664