Untitled 2

Luật trọng tài thương mại năm 2010

Bên cạnh cơ chế giải quyết bằng Tòa án, cơ chế giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài đang được các bên trong giao dịch lựa chọn ngày càng nhiều vì tính bảo mật, tính không công khai, nhanh chóng và khách quan.

Nhìn nhận được lợi ích này, Việt Nam đã ban hành Pháp lệnh trọng tài thương mại năm 2003 và vào năm 2010 tiếp tục ban hành Luật về trọng tài thương mại.

Luật trọng tài thương mại ban hành đã sửa đổi và bổ sung nhiều quy định mới, xóa nhiều bất cập trong Pháp lệnh cũ.

Luật TTTM quy định về thẩm quyền của Trọng tài thương mại, các hình thức trọng tài, tổ chức trọng tài, Trọng tài viên; trình tự, thủ tục trọng tài; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên trong tố tụng trọng tài; thẩm quyền của Tòa án đối với hoạt động trọng tài; tổ chức và hoạt động của Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam, thi hành phán quyết trọng tài.
Luật TTTM có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.

Các bạn có thể tải văn bản tại đây:54_2010_QH12_108083

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

LUẬT SƯ SBLAW THAM DỰ PHIÊN HỌP GIẢI QUYẾT TẠI TRUNG TÂM TRỌNG TÀI QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIAC).

Luật sư Nguyễn Tiến Hoà, luật sư thành viên SBLAW đã tham dự phiên họp …

Chat Zalo: 0904340664