Untitled 2
Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân định giá bất động sản.

Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân định giá bất động sản.

Ngoài quyền được làm một số hoạt động nhằm đảm bảo thực hiện tốt dịch vụ định giá bất động sản của mình, tổ chức, cá nhân định giá buộc phải thực hiện một số nghĩa vụ theo quy định của pháp luật như sau:

  • Thực hiện thỏa thuận theo hợp đồng định giá bất động sản với khách hàng.
  • Giao chứng thư định giá bất động sản cho khách hàng và chịu trách nhiệm về chứng thư đó.
  • Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp định giá bất động sản.
  • Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật; chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • Lưu trữ hồ sơ, tài liệu về định giá bất động sản.
  • Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.
  • Thực hiện nghĩa vụ về thuế, các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
  • Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Bán nhà

Cán bộ, công chức có được tham gia vào hoạt động kinh doanh bất động sản không?

Câu hỏi: Tôi là cán bộ nhà nước và hiện tại tôi đang có một …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo: 0904340664