Untitled 2
-luu-y-quan-trong-khi-mua-nha-trong-hem

Nhà nước thu hồi đất có được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội không?

Câu hỏi: Nhà tôi thuộc diện quy hoạch và mới bị thu hồi, phải giải tỏa và phá dỡ nhà nhưng chưa được bồi thường. Vậy tôi muốn hỏi tôi có được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 10 Điều 49 Luật Nhà ở năm 2014 quy định về Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội thì “Các đối tượng sau đây nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 51 của Luật này thì được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội:

…..10. Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.”

Trong đó, Điều 51 Luật nhà ở 2014 quy định như sau:

Điều 51. Điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật này thì phải đáp ứng các điều kiện về nhà ở, cư trú, thu nhập theo quy định sau đây:

a) Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống, học tập hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người trong hộ gia đình thấp hơn mức diện tích nhà ở tối thiểu do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ và từng khu vực;

b) Phải có đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội; trường hợp không có đăng ký thường trú thì phải có đăng ký tạm trú từ một năm trở lên tại tỉnh, thành phố này, trừ trường hợp quy định tại khoản 9 Điều 49 của Luật này;

c) Đối với đối tượng quy định tại các khoản 4, 5, 6 và 7 Điều 49 của Luật này thì phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân; trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo thì phải thuộc diện nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 8, 9 và 10 Điều 49 của Luật này thì không yêu cầu phải đáp ứng điều kiện về thu nhập theo quy định tại điểm này.

Như vậy, nhà bạn thuộc diện giải tỏa mà đáp ứng các điều kiện tại Khoản a và b Điều 50 Luật nhà ở như trên: chưa có nhà ở, chưa được mua, thuê, hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở, có đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội,….thì sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Giá thuê nhà ở xã hội

Câu hỏi: Tôi hiện đang muốn thuê nhà ở xã hội. Luật sư có thể …

Chat Zalo: 0904340664