Nhãn Hiệu truyền hình K+ được bảo hộ thành công tại Lào

0
47
Nhãn Hiệu truyền hình K+

SBLaw đã hỗ trợ tích cực cho Công ty TNHH Truyền hình Vệ tinh Việt Nam (K+) tiến hành nộp đơn và đăng ký nhãn hiệu tại Lào.

Nội dung đơn đăng ký của K+ như sau:

–       Số đơn: 20808

–       Ngày nộp đơn: 14/01/2010

–       Chủ đơn: Công ty TNHH Truyền hình Vệ tinh Việt Nam (K+);

–       Quốc gia: Lào

–       Tình trạng: Bảo hộ

–       Ngày bảo hộ: 18/05/2010

–       Nhóm: 42 dịch vụ truyền hình.

Việc cấp Giấy chứng nhận cho K+ khẳng định thương hiệu truyền hình Việt Nam hiện diện tại Lào.