Untitled 2

Những điều cần lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu lấy tên là địa danh

Hiện nay có rất nhiều mặt hàng nông sản, lâm sản gắn liền với tên địa danh, điều này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc quảng bá nhãn hiệu trên thị trường. Nhãn hiệu gắn liền với tên địa danh điều đó xuất phát từ đặc điểm của sản phẩm này được sản xuất trên một quy mô rộng thuộc địa danh đó, gắn liền với điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của địa danh đó.

 Nhưng bên cạnh đó có những lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu tập thể lấy tên là địa danh, khi chủ sở hữu đăng ký nhãn hiệu cần lưu ý để tránh những xung đột xảy ra. Những câu chuyện về tranh chấp nhãn hiệu đã và đang xảy ra rất nhiều trong thực tế vì trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn nhãn hiệu của chủ thể kinh doanh khác nhau. Bởi vậy đặt tên cho nhãn hiệu cần tìm hiểu kỹ và đặt tên nhãn hiệu sao cho hợp lý.

 ♦Khi đăng ký nhãn hiệu tập thể cần lưu ý những quy định. Căn cứ theo điều 37.6 – thông tư của Bộ Khoa Học và Công Nghệ số 01/2007/ TT-BKHCN yêu cầu về quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể phải có nội dung tương ứng quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 105 của Luật Sở hữu trí tuệ và phải làm rõ các vấn đề sau đây:

 – Các thông tin vắn tắt về nhãn hiệu, chủ sở hữu nhãn hiệu, hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu.

– Các điều kiện để được đăng ký nhãn hiệu cấp giấy phép sử dụng nhãn hiệu và các điều kiện chấm dứt quyền sử dụng nhãn hiệu.

 – Nghĩa vụ của người sử dụng nhãn hiệu (đảm bảo chất lượng, tính chất đặc thù của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu, chịu sự kiểm soát của người đăng ký nhãn hiệu, nộp phí quản lý nhãn hiệu…)

 – Quyền của người đăng ký nhãn hiệu (kiểm soát việc tuân thủ quy chế sử dụng nhãn hiệu, thu phí quản lý nhãn hiệu, đình chỉ quyền sử dụng nhãn hiệu của người không đáp ứng điều kiện theo quy định của quy chế sử dụng nhãn hiệu …)

 – Cơ chế cấp phép, kiểm soát, kiểm tra việc sử dụng nhãn hiệu và đảm bảo chất lượng, uy tín của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu.

 – Cơ chế giải quyết tranh chấp.

 ♦ Điều lưu ý thứ nhất là đặt tên nhãn hiệu lấy tên địa danh dễ dẫn dến những tranh chấp. Địa danh không phải là của riêng ai mà đó là của chung của cộng đồng, các thành phần kinh tế trên địa danh đó đều có quyền sử dụng danh từ địa danh đó gắn lên sản phẩm sản xuất tại địa danh đó.Vì  vậy khi lấy tên nhãn hiệu là tên địa danh cần lưu ý để tránh những vụ tranh chấp.

 ♦ Điều lưu ý thứ hai là địa danh là tài sản chung của người dân, nguười dân trên địa danh đó có quyền sử dụng địa danh gắn lên bao bì sản phẩm sản xuất trên địa danh đó. Vì vậy địa danh không thể trao làm tài sản của riêng ai, điều này sẽ rất khó khăn cho việc đi đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, vì nhà nước không thể trao quyền sở hữu độc quyền một địa danh nào đó cho một cá nhân hay tổ chức.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Cơ hội phát triển mới cho sản phẩm gà Thanh Chương

Sản phẩm gà Thanh Chương (Nghệ An) vừa được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ …

Chat Zalo: 0904340664