Untitled 2

Vai trò của nhãn hiệu tập thể

Nhãn hiệu đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế, đặc biệt trong nền kinh tế thị trường, nền kinh tế thị trường là một nền kinh tế năng động luôn thay đổi. Nền kinh tế với nhiều hàng hóa, dịch vụ của rất nhiều chủ thể kinh doanh khác nhau để người tiêu dùng nhận biết được sản phẩm và lựa chọn chính xác và nhanh chóng sản phẩm hàng hóa họ cần thì việc đặt tên cho sản phẩm đó thật sự cần thiết.

 Thiết thực hơn đó chính là vai trò to lớn của nhãn hiệu đối với sự sống còn và phát triển của tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh, tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước.

Đó là vai trò chung vậy nhãn hiệu tập thể thì sao? Ngoài những vai trò chung trên nhãn hiệu tập thể có những đặc điểm riêng và tạo ra những vai trò riêng như vai trò đối với người tiêu dùng.

 ♦ Mục tiêu xây dựng nhãn hiệu là tạo dựng niềm tin và sự chung thủy của người tiêu dùng đối với sản phẩm của nhãn hiệu vậy nhãn hiệu có vai trò như thế nào đối với người tiêu dùng.

 – Vai trò của nhãn hiệu tập thể là chỉ dẫn cho công chúng về những đặc tính cụ thể của nhất định của sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể nhằm khuếch trương cho sản phẩm của một vùng nhất định.

  – Xác định nguồn gốc của sản phẩm, xác định nhà sản xuất cụ thể hoặc nhà phân phối nào chịu trách nhiệm hàng hóa đó. Qua đó họ tìm được những nhãn hiệu thỏa mãn nhu cầu của họ và nhãn hiệu nào không, vậy nhãn hiệu đã trở thành công cụ nhanh chóng, đơn giản để giúp khách hàng đơn giản hóa việc mua sản phẩm.

 – Như vậy nhãn hiệu nói chung và nhãn hiệu tập thể nói chung đã  làm thay đổi nhận thức, kinh nghiệm của khách hàng về sản phẩm, các sản phẩm giống nhau được khách hàng lựa chọn và đánh giá khác nhau tùy thuộc vào sự khác biệt uy tín hay đặc trưng riêng của nhãn hiệu. Giúp cho việc lựa chọn các sản phẩm được thuận tiện hơn.

 Đối với nhà sản xuất và kinh doanh thì sao?

 Đáp ứng mục đích đơn giản hóa và nhận diện sản phẩm, nhãn hiệu bảo hộ cho phép cá nhà đầu tư một cách an toàn và thu được lợi nhuận từ tài sản vô hình này. Là cách thức hữu hiệu để đảm bảo lợi thế cạnh tranh là tài sản vô giá đối với nhà kinh doanh.

 – Do đó nhãn hiệu tập thể không chỉ hỗ trợ cho các tổ chức, doanh nghiệp trong việc quảng bá sản phẩm chung của các thành viên trên thị trường trong nước mà còn có thể là trên thế giới từ đó tạo cơ sở cho việc hợp tác giữa những nhà sản xuất trong và ngoài nước

 – Nhãn hiệu tập thể giúp cho các tổ chức doanh nghiệp tiếp thị, quảng bá cho các sản phẩm của một nhóm các thành viên.

  – Nhãn hiệu tập thể cũng có thể được sử dụng cùng với các nhãn hiệu riêng của người sản xuất hàng hóa nhất định. Điều này tạo thuận lợi cho các chủ thể sản xuất kinh doanh phân biệt hàng hóa của chính họ với hàng hóa của đối thủ cạnh tranh khác, trong khi cùng thu được lợi ích từ sự tin tưởng của người tiêu dùng đối với sản phẩm hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu tập thể.

 – Nhãn hiệu tập thể góp phần bảo vệ lợi ích cho một nhóm người, trong trường hợp là sản phẩm của một địa phương thì đã góp phần bảo tồn sản phẩm truyền thống của địa phương, tạo điều kiện cho người dân và doanh nhiệp an tâm sản xuất nâng cao giá trị sản phẩm từ đó góp phần làm nâng cao đời sống cộng đồng.

 – Nhãn hiệu tập thể bảo vệ uy tín cho nhà sản xuất từ đó có điều kiện mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm.

 – Giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể còn như một điều kiện hay một giấy thông hành để cho các sản phẩm của một tập thể hay của một hội có đủ điều kiện vươn ra các thị trường trong khu vực và quốc tế.

 Như vậy vai trò của nhãn hiệu tập thể được thể hiện sâu sắc trong trong chiến lược maketing, trong chiến lược giá, trong chiến lược phân phối sản phẩm, đặc biệt là đối với người sản xuất và với người tiêu dùng.

 Đối với quốc gia cũng góp phần không nhỏ trong việc làm sứ giả để các sản phẩm quốc gia chiếm lĩnh thi trường thế giới, tạo những bước vững chắc cho các sản phẩm của quốc gia đứng vững trên thị trường quốc tế, đưa đất nước hội nhập kinh tế quốc tế.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Cơ hội phát triển mới cho sản phẩm gà Thanh Chương

Sản phẩm gà Thanh Chương (Nghệ An) vừa được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ …

Chat Zalo: 0904340664