Untitled 2
Phải hạ giá tài sản bảo đảm nếu không bán được

Phải hạ giá tài sản bảo đảm nếu không bán được

Thông tư liên tịch 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN của liên bộ Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm.

Đối với tài sản bảo đảm được bán không qua đấu giá và giá bán không theo định giá của tổ chức thẩm định giá, trong vòng 15 ngày, kể từ ngày không bán được tài sản, bên nhận bảo đảm được quyền hạ bán tài sản. Việc hạ giá bán này được thực hiện liên tục 3 lần, mỗi lần không quá 10% giá đã định và phải cách nhau ít nhất 30 ngày đối với bất động sản và 15 ngày đối với động sản…

Thông tư cũng quy định: người xử lý tài sản bảo đảm có thể gửi trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) thông báo về việc thu giữ tài sản đến UBND cấp xã nơi tiến hành thu giữ tài sản. Thông báo phải được lập bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do xử lý, thời gian, địa điểm xử lý, kế hoạch thu giữ và tài sản dự định thu giữ và phải được gửi trước thời điểm thu giữ tài sản bảo đảm ít nhất 7 ngày làm việc.

Quy định có hiệu lực thi hành từ ngày 22/07.

Khách hàng có thể tải văn bản tại đây

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Tiêu chuẩn diện tích chỗ làm việc của cán bộ, công chức

Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2017/NĐ-CP về quy định tiêu chuẩn, định mức sử …

Chat Zalo: 0904340664