Q&A: Tư vấn pháp luật về việc Tập đoàn cử người tham gia Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần

0
382

 

Q: Công ty chúng tôi là một tập đoàn kinh tế tư nhân, hiện tại, chúng tôi đang nắm giữ 25% vốn điều lệ của một công ty xây dựng và muốn nhận chuyển nhượng tiếp cổ phần và nắm giữ 35% của công ty này, chúng tôi công ty Luật sư vấn về vụ việc cử người tham gia Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần

A: Trước tiên, Công ty Luật S&B (sau đây viết tắt là “S&B Law”) xin gửi đến Quý Công ty lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành về việc quý Công ty đã liên hệ với chúng tôi khi có nhu cầu tư vấn và hỗ trợ pháp lý.

Phạm vi dịch vụ tư vấn pháp luật về việc Tập đoàn tham gia Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần

Phạm vi dịch vụ:

Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của Quý Công ty khi sở hữu cổ phần chiếm 35% Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần. Việc tư vấn được thực hiện bằng văn bản.

Dự thảo các văn bản cần thiết để Quý Công ty ký và gửi cho Công ty Cổ phần để đề nghị được bổ sung vào Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần.

Tham gia cùng để hỗ trợ Quý Công ty trong việc làm việc trực tiếp với Công ty Cổ phần nhằm thực hiện việc tham gia vào Hội đồng Quản trị.

Phương thức thực hiện:

Việc thực hiện công việc tại Mục trên được thể hiện bằng một văn bản tư vấn mang tên Ý kiến pháp lý về quyền và nghĩa vụ của cổ đông lớn, trong đó đặc biệt tư vấn về trình tự, thủ tục để Quý Công ty tham gia vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần.

Việc thực hiện công việc nêu tại tiết 2 Mục này được thể hiện bằng bản dự thảo của các văn bản, tài liệu cần thiết mà Ý kiến pháp lý sẽ đề cập đến cụ thể, nhằm mục đích thực hiện quyền tham gia Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần.

Việc thực hiện công việc nêu tại tiết 3 Mục này được thể hiện bằng việc cử luật sư trực tiếp tham gia cùng người đại diện hợp pháp của Quý Công ty, với điều kiện Quý Công ty báo trước lịch làm việc cho chúng tôi ít nhất 01 ngày làm việc.

PHÍ DỊCH VỤ

Phí dịch vụ về việc tư vấn tham gia Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần

Phí dịch vụ đưa ra Ý kiến pháp lý và dự thảo các văn bản cần thiết trong thủ tục tham gia Hội đồng Quản trị là: 8,000,000 VNĐ (Bằng chữ: Tám triệu đồng).

Phí dịch vụ cử luật sư tham gia cùng Quý Công ty được tính theo giờ với biểu phí là: 2,000,000 VNĐ (Bằng chữ: Hai triệu đồng)/một giờ làm việc.

Phí dịch vụ nêu trên chưa bao gồm:

Thuế Giá trị gia tăng.

Chi phí đi lại/lưu trú của Luật sư (nếu có).

Chi phí in, sao tài liệu (nếu có).

Chi phí vận chuyển tài liệu (nếu có).

Phí ngân hàng (nếu có).

Cước phí điện thoại đường dài/di động (nếu có).

Các chi phí khác phát sinh để giải quyết yêu cầu tư vấn (nếu có). Các chi phí này (nếu có) sẽ do Quý Công ty tự chi phí.

Trên đây là Đề xuất cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ pháp luật của chúng tôi.