Untitled 2
Tư vấn luật thường xuyên

Tư vấn luật thường xuyên cho tập đoàn kinh tế.

Q: Chúng tôi là tập đoàn kinh tế tư nhân, cần một công ty luật để có thể tư vấn pháp luật thường xuyên, nhờ công ty SBLAW gửi bản chào giá và phạm vi dịch vụ?

A: Trước tiên, Công ty Luật S&B (sau đây viết tắt là “S&B Law”) xin gửi đến Quý Công ty lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành về việc quý Công ty đã liên hệ với chúng tôi khi có nhu cầu tư vấn và hỗ trợ pháp lý.

Theo yêu cầu của Quý Công ty liên quan đến việc báo phí dịch vụ về tư vấn pháp luật đối với doanh nghiệp, SBLaw gửi đến Quý Công ty bản Đề xuất dịch với nội dung cụ thể như sau:

I.  ĐỀ XUẤT PHẠM VI TƯ VẤN VÀ PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN:

Theo kinh nghiệm mà chúng tôi đã từng tư vấn cho các Công ty khác cũng như qua trao đổi với Quý Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh phát sinh của Quý Công ty, chúng tôi đề xuất Quý Công ty sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên với phạm vi dịch vụ như dưới đây:

1.  Phạm vi dịch vụ:

Phạm vi dịch vụ của SBLAW bao gồm các công việc sau đây:

(i)  Tư vấn cho Quý Công ty về mặt pháp lý đối với mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của một doanh nghiệp, bao gồm nhưng không giới hạn ở: lao động, ngành nghề kinh doanh, thuế, luật doanh nghiệp, luật đầu tư, các chính sách của nhà nước liên quan đến hoạt động chủ đạo của Quý Công ty, …

(ii)  Hỗ trợ Quý Công ty tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến theo yêu cầu cụ thể từ Quý Công ty trong từng trường hợp cụ thể.

2.  Phương thức thực hiện:

Phạm vi dịch vụ nêu trên có thể được thực hiện bởi một hoặc một số phương thức sau đây:

(i)  Gặp mặt trực tiếp giữa luật sư của SBLaw với người đại diện của Quý Công ty.

(ii)  Trao đổi qua thư điện tử, điện thoại, văn bản.

Nhân sự đầu mối của Quý Công ty:

Ông/Bà: ____________

Chức vụ: _____________

Điện thoại: ______________

Email: _____________

Nhân sự đầu mối của SBLAW:

Bà: Nguyễn Thị Thu

Chức vụ: Giám đốc điều hành

Điện thoại: 0462620246/ 0912305614 Email: thu.nguyen@sblaw.vn

3.  Trình tự thực hiện:

(i)  Bước 1: Quý Công ty phát sinh nhu cầu cần được tư vấn. Các Phòng/Ban liên quan đến nhu cầu tư vấn gửi yêu cầu tư vấn cho Nhân sự đầu mối của Quý Công ty để Nhân sự đầu mối của Quý Công ty gửi yêu cầu tư vấn cho SB LAW. Nhân sự đầu mối của Quý Công ty có thể gửi email giới thiệu về một nhân sự cụ thể sẽ làm việc trực tiếp với SBLAW, trong trường hợp này, nhân sự thuộc Phòng/Ban có yêu cầu cần được tư vấn sẽ liên hệ trực tiếp với SB LAW để được cung cấp dịch vụ tư vấn.

(ii)  Bước 2: SBLAW tiếp nhận yêu cầu tư vấn. Yêu cầu tư vấn của Quý Công ty được gửi trực tiếp đến Nhân sự đầu mối của SBLAW. Nhân sự đầu mối của SB LAW sẽ gửi email thông báo cho Quý Công ty về số giờ ước tính cần thiết để thực hiện yêu cầu tư vấn của Quý Công ty. Trong quá trình thực hiện, SB LAW có thể điều chỉnh số giờ phù hợp và cần thiết để đảm bảo cho việc tư vấn đạt hiệu quả tối đa. Trong trường hợp này, Nhân sự đầu mối của SB Law sẽ thông báo lại với Quý Công ty về số giờ đã được tính toán lại. Trong mọi trường hợp, SB LAW sẽ chỉ thực hiện công việc sau khi đã nhận được xác nhận đồng ý từ phía Quý Công ty đối với số giờ dịch vụ được SB LAW ước tính.

Nhân sự đầu mối của SB LAW, tùy thuộc vào yêu cầu tư vấn của Quý Công ty sẽ chỉ định luật sư phù hợp để thực hiện việc tư vấn cho Quý Công ty. Nhân sư đầu mối của SB LAW sẽ gửi email để giới thiệu Luật sư tư vấn cho Quý Công ty trong từng trường hợp cụ thể.

(iii)  Bước 3: Nhân sự đầu mối của Quý Công ty/hoặc nhân sự được Nhân sự đầu mối của Quý Công ty chỉ định gửi email xác nhận đồng ý với thông báo về số giờ dịch vụ ước tính của SB LAW.

(iv)  Bước 4: SB LAW thực hiện công việc và gửi kết quả cho Quý Công ty.

SB LAW trong trường hợp này được hiểu là Nhân sự đầu mối của SB LAW hoặc Luật sư được Nhân sự đầu mối của SB LAW chỉ định.

Quý Công ty được hiểu là Nhân sự đầu mối của Quý Công ty hoặc nhân sự được Nhân sự đầu mối của Quý Công ty chỉ định.

II.  PHÍ DỊCH VỤ:

1.  Phí dịch vụ:

(i)  Phí dịch vụ chuẩn là: 15,000,000 VNĐ (Bằng chữ: Mười lăm triệu đồng)/tháng tương ứng với 10 giờ tư vấn/tháng.

Phí dịch vụ nêu trên chưa bao gồm:

–  Thuế Giá trị gia tăng.

–  Chi phí đi lại/lưu trú của Luật sư (nếu có).

–  Chi phí in, sao tài liệu (nếu có).

–  Chi phí vận chuyển tài liệu (nếu có).

–  Phí ngân hàng (nếu có).

–  Cước phí điện thoại đường dài/di động (nếu có).

–  Các chi phí khác phát sinh để giải quyết yêu cầu tư vấn (nếu có). Các chi phí này (nếu có) sẽ do Quý Công ty tự chi phí.

Phí dịch vụ chuẩn không được hoàn lại trong mọi trường hợp.

(ii)  Trường hợp Quý Công ty sử dụng quá 10 giờ/tháng, thì số giờ vượt quá sẽ được tính theo mức phí thông thường là 2,000,000 VNĐ (Bằng chữ: Hai triệu đồng)/giờ làm việc.

(iii)  Trường hợp Quý Công ty sử dụng không hết 10 giờ/tháng, thì số giờ còn lại trong tháng sẽ được lũy kế sang tháng kế tiếp. Tổng số giờ lũy kế sẽ được cộng dồn lại cho đến kết thúc năm để phục vụ cho một yêu cầu tư vấn lớn, phức tạp của Quý Công ty (nếu có).

2.  Thanh toán:

Định kỳ vào ngày làm việc đầu tiên của tháng kế tiếp, SBLAW sẽ gửi cho Quý Công ty hồ sơ thanh toán gồm:

(i)  Báo cáo sử dụng dịch vụ tư vấn, trong đó liệt kê lại chi tiết các yêu cầu tư vấn đã được SB LAW thực hiện trong tháng, tương ứng với số giờ dịch vụ mà Quý Công ty đã sử dụng trong tháng. Báo cáo này sẽ được ký bởi Nhân sự đầu mối của SB LAW.

(ii)  Hóa đơn tài chính đối với Phí dịch vụ chuẩn đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng là: 16,500,000 VNĐ (Bằng chữ: Mười sáu triệu năm trăm nghìn đồng).

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày Quý Công ty nhận được hồ sơ thanh toán từ SB LAW, Quý Công ty sẽ thực hiện việc thanh toán bằng các chuyển khoản vào tài khoản cho SB LAW.

Trên đây là Đề xuất cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ pháp luật của chúng tôi.

Chúng tôi gửi kèm theo bản Đề xuất này hồ sơ năng lực của chúng tôi để Quý Công ty tham vấn. Quý Công ty cũng có thể truy cập vào trang web chính thức của chúng tôi để có thêm thông tin về các sản phẩm dịch vụ của SBLaw: www.sblaw.vn.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

CÁC ƯU ĐÃI VỀ ĐẦU TƯ THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Câu hỏi: Các ưu đãi dành cho các nhà đầu tư theo pháp luật Việt Nam …

Chat Zalo: 0904340664