Untitled 2

Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương”

Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương”
Ngày 12/08/2015 UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương”.
Quy chế này gồm có 24 điều và chia thành 7 chương.
Trong quy chế có một số nội dung chính đáng chú ý như sau:
Nhằm tập hợp các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Đơn Dương cùng xây dựng, sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương” thành một nhãn hiệu uy tín trong cộng đồng những người trồng, kinh doanh mác mác trong địa phương.
Đây là nhãn hiệu được đăng ký độc quyền trong nước.
Nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương” áp dụng cho sản phẩm là quả mác mác tươi được trồng, kinh doanh tại địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.
Quy chế áp dụng đối với cơ quan quản lý nhãn hiệu (UBND huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) và các tổ chức, cá nhân trồng, kinh doanh quả mác mác tươi trên địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.
Các tiêu chí đáp ứng về đặc trưng chất lượng và bản đồ vùng chứng nhận được xác định tại phụ lục 2 và phụ lục 3 kèm theo Quy chế này.
Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận sử dụng nhãn hiệu “Mác mác Đơn Dương” được UBND huyện giải quyết trong vòng 17 ngày theo nhu cầu của tổ chức, cá nhân;
Trong đó, có 5 ngày kiểm tra thực tế hoạt động trồng, sản xuất và kinh doanh và 12 ngày lấy mẫu kiểm định, đánh giá chất lượng.
Thời hạn sử dụng nhãn hiệu “Mác mác Đơn Dương” là 3 năm;
Trường hợp vi phạm phải thu hồi Giấy Chứng nhận sử dụng nhãn hiệu “Mác mác Đơn Dương” thì sau 1 năm mới được xét cấp lại như lần đầu;
Trường hợp hết thời hạn quy định mà không vi phạm quy chế thì chỉ cần có đơn xin cấp lại và nộp các khoản phí theo quy định thì UBND huyện Đơn Dương sẽ cấp lại và thủ tục cấp lại giống như lần đầu;
Trường hợp bị mất hoặc hư hỏng phải có đơn xin cấp lại và nộp các khoản phí theo quy định thì cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận sẽ cấp lại;
Ủy ban nhân dân huyện Đơn Dương ra Quyết định cấp lại Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn.
Tổ chức, cá nhân có thể sử dụng nhãn hiệu chứng nhận trên bao bì sản phẩm, phương tiện kinh doanh, thư từ giao dịch, phương tiện quảng cáo.
Tổ chức, cá nhân tham gia nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương” phải chịu chi phí cho việc chứng nhận, bảo vệ nhãn hiệu chứng nhận.
Các tổ chức, cá nhân sử dụng nhãn hiệu chứng nhận đều bình đẳng về quyền, nghĩa vụ liên quan đến nhãn hiệu chứng nhận.
Các hành vi được xem là vi phạm quyền sở hữu và quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận theo Quy chế này được xử lý vi phạm tùy theo mức độ, các hành vi vi phạm với các hình thức như: tạm đình chỉ, tước quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận hoặc bị xử lý theo quy định của pháp luật do cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
Quý khác hàng có thể tải Quy chế tại đây:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Cơ hội phát triển mới cho sản phẩm gà Thanh Chương

Sản phẩm gà Thanh Chương (Nghệ An) vừa được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ …

Chat Zalo: 0904340664