Untitled 2
dam-bao-trung-thuc-khach-quan-minh-bach-trong-kinh-doanh-bat-dong-san

Quy định quảng cáo tấm nhỏ

Doanh nghiệp hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp sản xuất và muốn thực hiện quảng cáo tấm nhỏ, diện tích khoảng 15m2, vậy chúng tôi phải làm thủ tục gì?

Luật sư trả lời:Theo quy định tại Điều 29 và Điều 30 của Luật quảng cáo năm 2012, trong thời hạn 15 ngày trước khi thực hiện việc quảng cáo, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thông báo sản phẩm quảng cáo lên Sở văn hóa thể thao và du lịch của thành phố.

Thành phần hồ sơ thông báo bao gồm:

– Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo theo quy định tại Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL

–  Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Bên quảng cáo;

–  Bản sao giấy tờ chứng minh sản phẩm đủ điều kiện quảng cáo theo quy định của pháp luật như giấy  tờ hợp chuẩn hợp quy hoặc tương tự;

–  Maket sản phẩm quảng cáo in màu có chữ ký người đại diện theo pháp luật và có đóng dấu.

–  Bản phối cảnh vị trí đặt quảng cáo;

– Văn bản chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng bảng quảng cáo.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là bao nhiêu - internet

Doanh nghiệp có được áp dụng hình thức khuyến mại mua 1 tặng 1 không?

Câu hỏi: Công ty tôi là công ty sản xuất dầu gội đầu. Sắp tới …

Chat Zalo: 0904340664