Untitled 2

Quy định về bảo hộ bản quyền trong TPP

Bảo hộ bản quyền trong TPP có một số điểm mới quan trọng như sau:

Hiệp định yêu cầu các quốc gia thành viên tham gia các hiệp ước về bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan trong môi trường internet của WIPO (WCT và WPPT).

TPP cũng quy định kéo dài thời hạn bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan so với Trips như sau:

–          Tác phẩm đượ bảo hộ cả cuộc đời tác giả và 70 năm; hoặc

–          70 năm sau ngày công bố (nếu công bố trong vòng 25 năm); hoặc 70 năm từ ngày tạo ra tác phẩm/bản ghi âm/cuộc biểu diễn (nếu không công bố trong vòng 25 năm).

TPP cũng đưa ra quy định về bảo hộ đối tượng là tín hiệu cáp rà tín hiệu vệ tinh được mã hoá.

Hiệp định đưa ra quy định cấm liên quan tới các hành vi là tiền đề cho việc xâm phạm quyền, đặc biệt nhấn mạnh trong môi trường Internet .

TPP cũng đưa ra quy định về bảo hộ đối tượng là tín hiệu cáp rà tín hiệu vệ tinh được mã hoá.

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Luật sư Phạm Duy Khương làm diễn giả buổi hội thảo về bản quyền

Ngày 14/12/2016, Đại học ngoại thương Hà Nội cùng với Câu Lạc Bộ Doanh Nhân …

Chat Zalo: 0904340664