Untitled 2
Quy định về niêm yết chứng khoán

Quy định về niêm yết chứng khoán

Niêm yết chứng khoán là hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán nhằm xác định, kiểm tra và chấp thuận chứng khoán của một tổ chức phát hành đủ điều kiện đưa vào giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán. Niêm yết chứng khoán có đặc điểm và mục đích cơ bản sau:

Về đặc điểm:

·        Là hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán, chỉ có sở mới có thẩm quyền thực hiện công việc này.

·        Chứng khoán được niêm yết là chứng khoán  của một tổ chức phát hành mà phải đáp ứng đủ những điều kiện do sở quy định.

Về mục đích :

·        Nhằm thiết lập quan hệ hợp đồng giữa Sở giao dịch chứng khoán với tổ chức phát hành có chứng khoán niêm yết, từ đó xác định trách nhiệm và nghĩa vụ của tổ chức phát hành trong việc công bố thông tin, đảm bảo tính trung thực, công khai  và công bằng

·        Hỗ trợ thị trường hoạt động ổn định, xác định lòng tin của công chúng đối với thị trường chứng khoán bằng cách lựa chọn các chứng khoán có chất lượng cao để giao dịch.

·        Cung cấp cho các nhà đầu tư những thông tin về tổ chức phát hành

·        Giúp cho việc xác định giá chứng khoán được công bằng trên thị trường đấu giá thông qua niêm yết công khai.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Ủy ban chứng khoán nhà nước

Ủy ban chứng khoán nhà nước

Là cơ quan quản lý chuyên ngành về chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo: 0904340664