Untitled 2
Điều kiện thành lập Công ty chứng khoán

Điều kiện thành lập Công ty chứng khoán

Khi thành lập Công ty chứng khoán (CTCK), nhà đầu tư phải tuân theo những điều kiện nhất định của Luật doanh nghiệp, bên cạnh đó, nhà đầu tư còn phải tuân theo các quy định của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành. Cụ thể như sau:

  • Điều kiện về hình thức pháp lý

Điều 59 Luật chứng khoán 2006 quy định CTCK được thành lập dưới một trong hai hình thức là công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phẩn.

  • Điều kiện về vốn

CTCK phải có đủ vốn pháp định theo quy định của Chính phủ. Cụ thể  với mỗi nghiệp vụ khác nhau sẽ có mức độ vốn pháp định khác nhau:

Môi giới chứng khoán: 25 tỷ đồng Việt Nam

Tự doanh chứng khoán: 100 tỷ đồng Việt Nam

Bảo lãnh phát hành chứng khoán: 165 tỷ đồng Việt Nam

Tư vấn đầu tư chứng khoán: 10 tỷ đồng Việt Nam.

Trong Trường hợp tổ chức đề nghị cấp giấy phép cho nhiều nghiệp vụ kinh doanh, vốn pháp định là tổng số vốn pháp định tương ứng với từng nghiệp vụ xin cấp phép.

  • Điều kiện về nhân sự

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và các nhân viên thực hiện nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán và có tối thiểu ba người hành nghề chứng khoán cho mỗi nghiệp vụ kinh doanh.

Trường hợp cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập là cá nhân phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc trường hợp đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Toà án cấm hành nghề kinh doanh. Các cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập phải sử dụng nguồn vốn của chính mình để góp vốn thành lập công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ.

  • Điều kiện về cơ sở vật chất

–  Để được cấp giấy phép thành lập và hoạt động của CTCK thì CTCK phải có trụ sở; trang bị, thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh chứng khoán, đối với nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán thì không phải đáp ứng điều kiện về trang bị, thiết bị.

–  Để được cấp giấy phép thành lập và hoạt động của chi nhánh tại Việt Nam, ngoài điều kiện phải có thêm điều kiện là công ty mở chi nhánh phải là tổ chức kinh doanh chứng khoán đang hoạt động hợp pháp tại nước ngoài.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Nghị định 89/2016/NĐ-CP Quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế

Hội nhập kinh tế quốc tế phát triển, cùng với đó, hoạt động đổi tiền …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo: 0904340664