Untitled 2
Quyền của tổ chức, cá nhân định giá bất động sản.

Quyền của tổ chức, cá nhân định giá bất động sản.

Khi thực hiện dịch vụ định giá bất động sản của mình tổ chức, cá nhân có quyền tiến hành một số hoạt động sau đây:

Quyền của tổ chức, cá nhân định giá bất động sản:

  • Thực hiện dịch vụ định giá bất động sản theo quy định của pháp luật.
  • Yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến bất động sản làm cơ sở cho việc định giá.
  • Thu thập thông tin về chính sách, pháp luật về kinh doanh bất động sản.
  • Yêu cầu khách hàng trả tiền dịch vụ theo thỏa thuận trong hợp đồng.
  • Thuê tổ chức, cá nhân định giá khác thực hiện việc định giá bất động sản trong phạm vi hợp đồng định giá bất động sản với khách hàng nhưng phải chịu trách nhiệm trước khách hàng về kết quả định giá.
  • Đơn phương chấm dứt hoặc hủy bỏ hợp đồng định giá bất động sản khi khách hàng vi phạm điều kiện để đơn phương chấm dứt hoặc hủy bỏ hợp đồng do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật.
  • Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Bán nhà

Cán bộ, công chức có được tham gia vào hoạt động kinh doanh bất động sản không?

Câu hỏi: Tôi là cán bộ nhà nước và hiện tại tôi đang có một …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo: 0904340664