Untitled 2
quyen va nghia vu

Quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con

 Luật sư cho tôi hỏi khi tôi và vợ tôi ly hôn, vợ tôi được quyền nuôi con thì tôi sẽ có quyền và nghĩa vụ như nào đối với con tôi?

Luật sư trả lời: Nếu khi bạn và vợ bạn ly hôn mà vợ bạn lại là người trực tiếp nuôi con thì bạn sẽ phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ sau đây:

1.  Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con được chung sống chung với người trực tiếp nuôi.

2.  Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.

3.  Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở.

Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu  đến việc trông nom, chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục con thì người trực tiếp nuôi  con có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom của người đó.

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Người Do Thái dạy con nhận biết tiền từ khi con 3 tuổi

Quản lý tài sản của con

Câu hỏi: Tôi và chồng tôi đã ly hôn được 5 năm, có 1 con …

Chat Zalo: 0904340664