Untitled 2
thay doi quyen truc tiep nuoi con

Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

Luật sư có thể cho chúng tôi biết rõ hơn về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn được pháp luật quy định như nào?

Luật sư trả lời: Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn được quy định như sau:

1.  Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức sau thì Tòa án có thể quyết định thay đổi người trực tiếp nuôi con:

a)  Người thân thích;

b)  Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;

c)  Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;

d)  Hội liên hiệp phụ nữ.

2.  Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây:

a) Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp ới lợi ích của con;

b) Người trực tiếp nuôi con không có đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

3.  Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con từ 07 tuổi trở lên.

4.  Trong trường hợp xét thấy cả cha và mẹ đều không đủ điều kiện trực tiếp nuôi con thì Tòa án quyết định giao con cho người giám hộ theo quy định của Bộ Luật dân sự.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Người Do Thái dạy con nhận biết tiền từ khi con 3 tuổi

Quản lý tài sản của con

Câu hỏi: Tôi và chồng tôi đã ly hôn được 5 năm, có 1 con …

Chat Zalo: 0904340664