Untitled 2

Sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ?

Sở hữu trí tuệ (IP) đề cập đến những sáng tạo của trí tuệ: sáng chế, các tác phẩm văn học, nghệ thuật, và các biểu tượng, tên gọi, hình ảnh và kiểu dáng sử dụng trong thương mại.

Theo WIPO – What is IP? (http://www.wipo.int/about-ip/en/)

Quyền sở hữu trí tuệ (IPR) là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng

(Theo Điều 4 – Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam 2005).

Mời Quý vị xem thêm phần tư vấn về sở hữu trí tuệ của luật sư SBLAW.

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Việt Nam – Nhật Bản: Chia sẻ kinh nghiệm thương mại hóa sáng chế, công nghệ

Ngày 03/10/2017, tại Hà Nội, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) phối hợp với Cơ …

Chat Zalo: 0904340664