Untitled 2

Sổ tay thực thi quyền sở hữu trí tuệ

Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có soạn thảo cuốn Sổ tay thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

Đây là một tài liệu súc tích, ngắn gọn và dễ hiểu về việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ, một tài liệu cần thiết cho các luật sư về sở hữu trí tuệ.

Nội dung của tài liệu gồm:

1.Quyền sở hữu trí tuệ là gì?

2. Hàng hóa giả mạo sở hữu trí tuệ và hành vi xâm phạm quyền.

3. Quản lý rủi ro trong thực thi quyền SHTT

4. Xây dựng và thiết lập quan hệ

5. Nhận diện nhãn hiệu.

Các bạn có thể tải tài liệu tại đây: Sổ tay thực thi quyền sở hữu trí tuệ

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Việt Nam – Nhật Bản: Chia sẻ kinh nghiệm thương mại hóa sáng chế, công nghệ

Ngày 03/10/2017, tại Hà Nội, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) phối hợp với Cơ …

Chat Zalo: 0904340664