Untitled 2

Chính thức bãi bỏ quy định về Tài sản cố định trên 1 tỷ mới được mua hóa đơn GTGT

Bộ Tài Chính đã ban hành hành Thông tư số 199/2014 nhằm cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế.

Trong Thông tư này, có rất nhiều điểm mới liên quan tới việc cải cách thủ tục thuế, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Một trong những điểm mới của TT 199 đó là Bộ Tài Chính đã chính thức bãi bỏ quy định bất hợp lý trong Thông tư số 39/2014/TT-BTC ký ngày 31/3/2014 quy định về điều kiện được tự lập và in hóa đơn VAT là phải có Tài sản cố định từ 1 tỷ đồng trở lên.

Tại Điều 6, Thông Tư 39 Quy định:

Điều 6. Tạo hóa đơn tự in

1. Đối tượng được tạo hóa đơn tự in

a) Các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp được tạo hóa đơn tự in kể từ khi có mã số thuế gồm:

– Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

– Các đơn vị sự nghiệp công lập có sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

– Doanh nghiệp, Ngân hàng có mức vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng trở lên tính theo số vốn đã thực góp đến thời điểm thông báo phát hành hóa đơn, bao gồm cả Chi nhánh, đơn vị trực thuộc khác tỉnh, thành phố với trụ sở chính có thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT.

Ví dụ: Tập đoàn viễn thông VT, trụ sở chính tại Hà Nội, có mức vốn điều lệ trên 15 tỷ đồng đã thực góp tính đến thời điểm phát hành hóa đơn. Tập đoàn đã tạo hóa đơn tự in thì các Chi nhánh, đơn vị trực thuộc Tập đoàn ở khác tỉnh, thành phố với Tập đoàn thực hiện khai, nộp thuế GTGT tại các tỉnh, thành phố cũng được tự tạo hóa đơn tự in.

b) Doanh nghiệp mới thành lập từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành có vốn điều lệ dưới 15 tỷ đồng là doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ có thực hiện đầu tư mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên ghi trên hóa đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị tại thời điểm thông báo phát hành hóa đơn được tự in hóa đơn để sử dụng cho việc bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ nếu có đủ các điều kiện sau:

Trong quá trình thực hiện Thông tư 39, đã gây nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp mới thành lập vì phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam là có quy mô nhỏ, điều này hạn chế quyền tiếp cận thị trường và khả năng kinh doanh của doanh nghiệp.

Chính vì vậy, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư mới, bãi bỏ nội dung nêu trên, cụ thể như sau:

“3. Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, bao gồm:
a) Doanh nghiệp,hợp tác xãđang hoạt độngcó doanh thu hàng nămtừ bán hàng hoá, cung ứng dịch vụchịu thuế GTGTdưới một tỷ đồng đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ.
b) Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đang hoạt động nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.
Doanh nghiệp mới thành lập có thực hiện đầu tư theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.
Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có dự án đầu tư không thuộc đối tượng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư nhưng có phương án đầu tư được người có thẩm quyền của doanh nghiệp ra quyết định đầu tư phê duyệt thuộc đối tượng đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.
c) Doanh nghiệp,hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm,nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh.

Thông tư 119 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/9/2014. Như vậy doanh nghiệp được thành lập từ ngày 1/0/2014 sẽ được kê khai theo phương pháp khấu trừ và phát hành hóa đơn GTGT mà không cần phải có TSCĐ từ 1 tỷ đồng trở lên.

Tải TT 119 tại đây: TT 119-2014

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

núi

Pháp luật Việt Nam quy định về chống chuyển giá như thế nào?

Để thu hút được lượng vốn của nhà đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt …

Chat Zalo: 0904340664