Untitled 2

Thủ tục đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Nhà đầu tư hỏi: Chúng tôi là nhà đầu tư muốn biết về việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (giấy chứng nhận đầu tư không đồng thời là giấy chứng nhận ĐKKD hoặc giấy chứng nhận ĐKHĐ của chi nhánh) được thực hiện như thế nào?

Luật sư trả lời: Việc đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư như trên được áp dụng với các dự án sau:

Dự án có vốn đầu tư  nước ngoài thực hiện theo hợp đồng hợp tác kinh doanh; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (không đồng thờilà giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh) đối với dự án sau khi điều chỉnh về mục tiêu, qui mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn, dự án đó thuộc diện đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Thứ nhất: Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

– Công dân, tổ chức: nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, nhận giấy hẹn trả kết quả giải quyết.

– Sở KH&ĐT: tiếp nhận hồ sơ, trả giấy hẹn cho công dân, tổ chức.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ:

+ Thụ lý hồ sơ.

+ Gửi hồ sơ xin ý kiến thẩm tra, góp ý của các cơ quan liên quan (nếu cần).

+ Hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ (thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, TB tình trạng đang xử lý của h/sơ hoặc phê duyệt / trình UBND Thành phố phê duyệt).

Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ:

+ Công dân nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phân “một cửa”.

Thứ hai: Thành phần, số lượng hồ sơ

a)   Thành phần hồ sơ:

– Bản đăng ký / đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu BM-HAPI-11-04;

– Báo cáo tình hình thực hiện dự án và hoạt động của doanh nghiệp đến thời điểm đăng ký điều chỉnh dự án kèm theo báo cáo tài chính kiểm toán.

– Bản sửa đổi, bổ sung của Điều lệ doanh nghiệp (nếu có);

– Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu có).

– Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư;

– Căn cứ vào nội dung điều chỉnh Giấy CNĐT, hồ sơ còn bao gồm các tài liệu mà pháp luật qui định tương ứng với nội dung điều chỉnh.

– Trường hợp thay đổi có liên quan đến địa điểm thực hiện dự án:

Giấy tờ về địa điểm thực hiện dự án: Thoả thuận nguyên tắc hoặc hợp đồng thuê địa điểm và các giấy tờ pháp lý liên quan chứng minh quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp địa điểm và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

b)   Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

BCC

Cá nhân có được ký hợp đồng BCC với một tổ chức không?

Câu hỏi: Tôi đang có kế hoạch muốn ký kết hợp đồng hợp tác kinh …

Chat Zalo: 0904340664