Untitled 2
soạn thảo hợp đồng và hợp đồng đào tạo cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Soạn thảo hợp đồng lao động và hợp đồng đào tạo.

Khách hàng hiện đang có nhu cầu tư vấn pháp lý về việc soạn thảo Hợp Đồng Lao Động và Hợp Đồng Đào Tạo với mục đích đưa người lao động đi đào tạo ở nước ngoài.

SB Law là một công ty luật, có đủ khả năng và sẵn sàng đáp ứng tốt nhất nhu cầu được tư vấn và hỗ trợ Khách hàng về các vấn đề nêu trên theo quy định pháp luật Việt Nam.

1. Phạm vi tư vấn:

–  Tư vấn mọi khía cạnh pháp lý liên quan đến việc soạn thảo Hợp Đồng Lao Động và Hợp Đồng Đào Tạo bằng tiếng Việt phù hợp với pháp luật về lao động hiện hành của Việt Nam;

–  Soạn thảo một (01) mẫu Hợp Đồng Lao Động và một (01) mẫu Hợp Đồng Đào Tạo bằng tiếng Việt phù hợp với nhu cầu của Khách hàng;

–   Sau khi gửi cho Khách hàng bản dự thảo đầu tiên, SB Law sẽ hiệu chỉnh tối đa ba (03) lần tiếp theo trên cơ sở ý kiến bình luận, góp ý hoặc yêu cầu của Khách hàng. Nếu Khách hàng tiếp tục yêu cầu S&B Law hiệu chỉnh, thì từ lần hiệu chỉnh thứ tư (04) trở đi, SBLaw sẽ tính phí dịch vụ hiệu chỉnh hợp đồng phát sinh và thông báo trước đến Khách hàng.

2.   Phương thức tư vấn:

Tư vấn, Soạn thảo các mẫu Hợp Đồng Lao Động và Hợp Đồng Đào Tạo bằng tiếng Việt và bàn giao kết quả cho Khách hàng.

3.  Thời hạn thực hiện:

–      Trong vòng 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày hai bên ký hợp đồng dịch vụ pháp lý, SBLaw sẽ gửi đến Khách hàng Danh mục thông tin và tài liệu cần thiết cho việc soạn thảo Hợp Đồng Lao Động và Hợp Đồng Đào Tạo;

–      Trong vòng 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ thông tin và giấy tờ cần thiết từ Khách hàng, SBLaw sẽ gửi tới Khách hàng bản dự thảo lần một của Hợp Đồng Lao Động và Hợp Đồng Đào Tạo để xem xét;

–      Trong vòng 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày nhận được phản hồi, góp ý đối với bản dự thảo lần một từ Khách hàng (nếu có), SBLaw sẽ hoàn thiện và gửi các bản dự thảo lần hai đến Khách hàng;

–      Trong vòng 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày nhận được phản hồi, góp ý đối với bản dự thảo lần hai từ Khách hàng (nếu có), SB Law sẽ hoàn thiện và gửi các bản dự thảo lần 3 đến Khách hàng.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chữ ký điện tử

Thời điểm và địa điểm nhận thông điệp dữ liệu

Câu hỏi: Công ty tôi và công ty đối tác thực hiện giao dịch thông …

Chat Zalo: 0904340664