Untitled 2
chính sách bảo mật thông tin cho khách hàng của SBLaw

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của SBLaw

SBLaw sẽ bảo mật các thông tin bí mật có được từ Khách hàng và không tiết lộ các thông tin bí mật cho Bên thứ ba nào khác, hoặc sử dụng các thông tin, ngoại trừ nhằm mục đích thực hiện các dịch vụ theo Đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật hoặc theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Trong toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật cho Khách hàng, SB Law và đội ngũ các Luật sư, Chuyên gia tư vấn và những người có liên quan khác sẽ tôn trọng tuyệt đối các nguyên tắc bảo mật thông tin có được từ Khách hàng.

Tuy nhiên, chúng tôi có thể nhắc đến kinh nghiệm của chúng tôi trong vấn đề này trên các tài liệu Marketing.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Đại sứ quán Hoa Kỳ đề cập SBLAW trong dach sách các luật sư tư vấn tại Hà Nội

Việc lập danh sách văn phòng luật sư và các công ty luật cho công …

Chat Zalo: 0904340664