Untitled 2
nhà ở

Tặng cho nhà ở

Câu hỏi: Tôi là Ngọc ở Hà Nội. Tôi có một người em gái hiện đang sinh sống tại Hà Lan, vẫn giữ quốc tịch Việt Nam. Hiện nay tôi muốn tặng cho em mình một căn nhà gắn liền với mảnh đất ở quận Cầu Giấy. Vậy tôi cần chuẩn bị giấy tờ gì và chuẩn bị như thế nào để đáp ứng được điều kiện tặng cho nhà ở?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Em gái bạn là người Việt Nam định cư tại nước ngoài. Theo Khoản 2 Điều 7 Luật nhà ở năm 2014 thì người Việt Nam định cư tại nước ngoài là đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Căn cứ Điều 8 Luật Nhà ở 2014, điều kiện để người Việt Nam định cư tại nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam là phải thuộc diện được phép nhập cảnh vào Việt Nam và có nhà ở hợp pháp thông qua các hình thức “mua, thuê mua nhà ở thương mại của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản (sau đây gọi chung là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản); mua, nhận tặng cho, nhận đổi, nhận thừa kế nhà ở của hộ gia đình, cá nhân; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại được phép bán nền để tự tổ chức xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật”

Trong trường hợp em gái bạn đáp ứng cả 2 điều kiện trên thì có quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Theo Điểm đ Khoản 1 Điều 169 Luật đất đai 2013 quy định: “Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở được nhận chuyển quyền sử dụng đất ở thông qua hình thức mua, thuê mua, nhận thừa kế, nhận tặng cho nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở hoặc được nhận quyền sử dụng đất ở trong các dự án phát triển nhà ở;”

Bạn là chủ sở hữu nhà ở và đất nên bạn có quyền tặng cho theo như Khoản 1 Điều 167 Luật đất đai 2013. Em của bạn có quyền nhận tặng cho nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất.

Để hợp pháp hóa việc tặng cho nhà ở gắn liền với đất thì bạn phải lập thành một hợp đồng. Đối tượng của hợp đồng này là nhà ở gắn liền với đất này. Theo quy định tại điều 459 Bộ luật dân sự 2015, Hợp đồng tặng cho bất động sản được quy định như sau:

“Điều 459. Tặng cho bất động sản

  1. Tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký, nếu bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của luật.
  2. Hợp đồng tặng cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký; nếu bất động sản không phải đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm chuyển giao tài sản.”

Như vậy, hợp đồng tặng cho tài sản là nhà ở gắn liền với đất của bạn dành cho em gái bạn sẽ phải lập thành văn bản công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của luật.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chủ nhà trọ có được đơn phương chấm dứt hợp đồng không?

Câu hỏi: Em mới đi thuê trọ thì trong hợp đồng có điều khoản về …

Chat Zalo: 0904340664