Untitled 2

TCTD được thực hiện dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn

Tổ chức tín dụng (TCTD) được thực hiện dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn; phí dịch vụ phải được ấn định và niêm yết công khai là nội dung được quy định tại Thông tư số 02/2016/TT-NHNN ngày 26/02/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn của TCTD.

Sau khi ký hợp đồng với khách hàng, TCTD giao chìa khóa ngăn tủ, két cho khách hàng. Khách hàng được giữ 2 chìa khóa, trường hợp khách hàng chỉ nhận một chìa khóa để sử dụng, chìa khóa dự phòng được niêm phong và gửi bảo quản tại TCTD.

Khách hàng được yêu cầu TCTD trả lại tài sản bảo quản, chấm dứt hợp đồng cho thuê tủ, két an toàn bất cứ lúc nào. Ngược lại, TCTD cũng được yêu cầu khách hàng nhận lại tài sản bảo quản bất cứ lúc nào. Cả hai trường hợp trên đều phải báo trước trong một khoảng thời gian hợp lý theo thỏa thuận.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 09/04/2016.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Sửa đổi hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng

Ngày 29/12/2017, NHNN Việt Nam ban hành Thông tư số 22/2017/TT-NHNN về sửa đổi, bổ sung một …

Chat Zalo: 0904340664